ŁUKASZ PRZYSŁO


ŁUKASZ PRZYSŁO

ŁUKASZ PRZYSŁO

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003), specjalistą w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej. W 2009 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ukończyłem studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Od 2005 roku pracuję jako neuropediatra w Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w Łodzi oraz jestem adiunktem w Klinice Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi.

Szczególny obszar moich zainteresowań obejmują zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem padaczki lekoopornej oraz problemy dotyczące encefalopatii neurometabolicznych i neurogenetycznych.

Jestem współautorem kilkunastu prac oryginalnych, poglądowych i doniesień zjazdowych oraz autorem kilku rozdziałów w książkach dedykowanych neuropediatrii, w tym pierwszej polskiej monografii poświęconej pediatrycznej opiece paliatywnej.
Aktywnie uczestniczę w zjazdach poświęconych neurologii dziecięcej.
Jestem członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, European Paediatric Neurology Society, The International Child Neurology Association, International League Against Epilepsy.

Zapisy na pomoc.erecepcja.eu

KONTAKT

42 207 28 60

ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
email: rejestracja@pomoc.co

Rejestracja czynna:
9.00 – 17.00

Nasze konto:
Bank Zachodni WBK 70 1090 2705 0000 0001 2353 7694

KRS: 0000233732