IZABELA MICHAŁUS


IZABELA MICHAŁUS

IZABELA MICHAŁUS

Izabela Michałus jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2000  do 2019 roku pracowała w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, początkowo na etacie asystenta, 
a od 2009 roku na stanowisku adiunkta. Od 2019 roku rozpoczęła pracę w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Regionalnym Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii, w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej. Główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień, które w znacznym stopniu wiążą się ze sobą. Są to problemy z zakresu patologii okresu noworodkowego (w tym wcześniactwa) oraz badania metabolizmu kostnego w różnych okresach rozwojowych, zarówno w stanach fizjologii jak też w zaburzeniach i chorobach metabolicznych kości oraz w chorobach rzadkich. W roku 2015 uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym rozpoznawania i leczenia rzadkiej choroby genetycznej – hipofosfatazji w Monachium. Brała również udział w posiedzeniu grupy roboczej zajmującej się problemami pacjentów z tą chorobą w Pradze, a w 2016 roku uczestniczyła w  International Expert Workshop on Rare Bone Diseases w Wurzburgu.

W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”. Wiedzę swoją wykorzystuje współpracując z hospicjum perinatalnym Fundacji Gajusz w Łodzi. Pracuje także w Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

Należy do kilku towarzystw naukowych w tym do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolicznych, Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym.

Współautor 50 publikacji w pełnym tekście.

Zapisy na pomoc.erecepcja.eu

KONTAKT

42 207 28 60

ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
email: rejestracja@pomoc.co

Rejestracja czynna:
9.00 – 17.00

Nasze konto:
Bank Zachodni WBK 70 1090 2705 0000 0001 2353 7694

KRS: 0000233732