AGNIESZKA MACZUGOWSKA


AGNIESZKA MACZUGOWSKA

AGNIESZKA MACZUGOWSKA

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu psychologii klinicznej i osobowości oraz  Studia Podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Certyfikowany mediator rodzinny. Obecnie  w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie humanistycznym w Ośrodku Intra w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu Interwencji Kryzysowej, pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, Terapii Systemowej Rodzin. Od wielu lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, parami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i bezrobotnymi. 

KONTAKT

42 207 28 60

ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
email: rejestracja@pomoc.co

Rejestracja czynna:
8.00 – 17.00

Nasze konto:
Bank Zachodni WBK 70 1090 2705 0000 0001 2353 7694

KRS: 0000233732